Archiwum autora: Bartłomiej Łukomski

Obowiązek informowania osób trzecich o toczącym się postępowaniu egzekucyjnym

Przedmiotem niniejszego artykułu jest znowelizowany przepis Kodeksu postępowania cywilnego, a mianowicie art. 7601 k.p.c. Przedmiotową regulacją, w związku z postępowaniem egzekucyjnym, ustawodawca wprowadził w obowiązek informowania osób trzecich o postępowaniu egzekucyjnym. Zgodnie z treścią powyższego przepisu, na żądanie wierzyciela, którego … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Przyłączenie się wierzyciela do egzekucji

W niniejszym artykule przedstawię kwestię przyłączenia się wierzyciela do postępowania egzekucyjnego, które zostało wszczęte już wcześniej. Podstawę takiej konstrukcji prawnej jest art. 927 k.p.c. Art. 927. [Przyłączenie się do egzekucji] § 1. Wierzyciel, który skierował egzekucję do nieruchomości po jej … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Postępowanie w sprawie wydania tytułu wykonawczego przeciwko spadkobiercy dłużnika określonego w tytule wykonawczym

W niniejszym artykule przedstawię specyfikę postępowania, które dotyczy tytułu wykonawczego w przypadku śmierci dłużnika i wstąpienia w jego miejsce spadkobierców. Bardzo często w swojej praktyce zawodowej spotkałem się z sytuacją posiadania tytułu egzekucyjnego (np. wskazanego wyroku sądowego zasądzającego od dłużnika … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Śmierć wierzyciela lub dłużnika w trakcie toczącego się postępowania egzekucyjnego

W niniejszym artykule przedstawię kwestię śmierci wierzyciela lub dłużnika w związku z prowadzonym przez komornika postępowaniem egzekucyjnym. W pierwszej kolejności wskażę stosowne przepisy prawne, które uregulowały konsekwencje śmierci dłużnika lub wierzyciela w części Kodeksu postępowania cywilnego dotyczącej postępowania egzekucyjnego. Podstawowym … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Skutki zajęcia ruchomości w oparciu o art. 848 k.p.c., a odpowiedzialność karna dłużnika za przestępstwo z art. 300 § 2 k.k.

W niniejszym artykule przedstawię kwestię, czy zbycie rzeczy zajętej w postępowaniu egzekucyjnym, prowadzonym na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego, może wyczerpywać znamiona przestępstwa określonego w art. 300 k.k. Bardzo często w praktyce spotykam się z pytaniem, jakie skutki dla postępowania egzekucyjnego … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Kurator dłużnika

W niniejszym artykule przedstawię kwestię ustanowienia kuratora dla dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym. W pierwszej kolejności należy przywołać podstawę prawną powyższej instytucji. Zgodnie z art. 802 k.p.c., jeżeli miejsce pobytu dłużnika nie jest znane, sąd ustanowi dla niego kuratora z urzędu, … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Obowiązek zaniechania danej czynności albo nieprzeszkadzania przez dłużnika czynności wierzyciela

W niniejszym artykule przedstawię kwestię szczególnych obowiązków dłużnika, które zostały przewidziane w przepisach dotyczących egzekucji świadczeń niepieniężnych, a mianowicie obowiązku zaniechania danej czynności albo nieprzeszkadzania przez dłużnika czynności wierzyciela. Funkcją egzekucji sądowej jest wymuszenie na dłużniku wykonania obowiązku (z łac. … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku

W niniejszym artykule postanowiłem opisać szczegółowe zajęcie wierzytelności związane z podatkami, z którym to zajęciem coraz częściej spotykam się w praktyce w postępowaniach egzekucyjnych. W pierwszej kolejności należy odnieść się do podstawy prawnej przedmiotowego zajęcia, a więc art. 9022 k.p.c. … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Alimenty jako świadczenie nienależnie pobrane

Przedmiotem niniejszego artykułu będzie kwestia zwrotu alimentów w związku z uznaniem przez dany organ administracyjny, iż wierzyciel pobrał nienależnie część świadczeń alimentacyjnych. Bardzo często w praktyce spotykam się z problemem tzw. „podwójnej alimentacji”, czy pobieraniu alimentów z funduszu alimentacyjnego przez … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

W jakich przypadkach egzekucja administracyjna może zostać wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia?

W niniejszym artykule odniosę się do mało znanego rozporządzenia, lecz mającego ogromne znaczenie w praktyce, które w szczególnych sytuacjach uprawnia organ do wszczęcia egzekucji administracyjnej bez uprzedniego upomnienia strony postępowania. Podstawą niniejszych rozważań jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj